1 maja — św. Józefa Robotnika, Oblubieńca NMP

sw_jozefW osobie Józefa został dany Maryi przyjaciel, opiekun, pomocnik, doradca, a Jezusowi — wychowawca, żywiciel, ojciec, pierwszy wyznawca w bezustannej adoracji wielbiący Boga wcielonego. Nie mówiąc już o tym, że w osobie tego dziewiczego małżonka i domniemanego tylko ojca dany został wszystkim pokoleniom chrześcijańskich małżonków nieprześcigniony wzór męża i ojca według serca Bożego. Dzięki małżeństwu Maryi i Józefa Syn Boży mógł stać się w całej pełni tym, czym chciał i musiał być: Synem Człowieczym, wzrastającym pomiędzy ojcem i matką, dzielącym ich życie i pracę, uległym ich woli i rozkazom. Tylko w tych ramach mógł Jezus dać nam pełny wzór uświęconego życia rodzinnego i poglądowo wyłożyć ludziom, na czym polega istota małżeńskiej spójni, wzajemnej miłości do siebie męża i żony oraz miłości ich obojga dla dziecka będącego ośrodkiem ich życia. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę w podziwie przed obrazem małżeństwa tych dwojga najczystszych, których za ich ziemskiego życia ludzie obejmowali wspólnym mianem rodziców Jezusowych; małżeństwa, którego spójnią była dziewiczość, jednością — kryjąca ich oboje zasłona: łaski Ducha Świętego, celem — miłość-Jezusa i czuwanie nad Nim, dobytkiem — cnoty, a posagiem — łaska; małżeństwo, którego treścią była najczystsza płomienna miłość, jaką miłują się wzajem w niebie aniołowie, więcej jeszcze, bo Trzy Osoby Przenajświętszej Trójcy. „Sercem, a nie ciałem, łączą się ze sobą —·jak powiada św. Tomasz — ci święci małżonkowie. Podobnie jak gwiazdy nie ciałem się jednoczą, lecz przenikają się wzajemnie światłem; jak palmy splatają się nie korzeniami, lecz wierzchołkiem, nie pniami, lecz gałęziami”.

"Życie Matki Bożej" — J. J. A. Nicolas

 

Nabożeństwo pierwszych sobót

czytaj dalej

Uroczystości i święta

czytaj dalej

Copyright 2012–2021 Serwis Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji