24 marca — św. Gabriela Archanioła

Dzień przed świętem Zwiastowania Kościół Święty wspomina Archanioła Gabriela. Jego imię oznacza „Bóg jest Mocą”. Archanioł Gabriel jest wysłannikiem Boga, zapowiadającym wydarzenia zbawcze. Jest wspominany zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie.
Po raz pierwszy w Nowym Testamencie pojawia się Archanioł Gabriel, gdy oznajmia Zachariaszowi narodziny jego syna Jana, zwanego Chrzcicielem, poprzednika Pana Jezusa. W czasie pełnienia przez Zachariasza służby kapłańskiej w świątyni „ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia i rzekł do niego: Nie bój się Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona Twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną” (Łk 1, 11, 13, 19).
Sześć miesięcy później „posłał Pan Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie zwane Synem Bożym” (Łk l, 26–28, 35). Pozdrowienie Maryi wypowiedziane przez archanioła Gabriela stało się naszą codzienną modlitwą.
Jak podaje Tradycja Kościoła archanioł Gabriel był Stróżem Świętej Rodziny. Świętemu Józefowi oznajmił prawdę o dziewiczym poczęciu przez Maryję Syna Bożego (Mt 1, 18–24). Nakazał również Opiekunowi Świętej Rodziny ucieczkę do Egiptu dla uniknięcia śmierci Dzieciątka Bożego z rąk króla Heroda (Mt 2, 13). Gdy umarł Herod i niebezpieczeństwo minęło, ponownie archanioł Gabriel polecił Świętej Rodzinie powrócić do Nazaretu (Mt 2, 14).
Według Tradycji archanioł Gabriel umacniał Chrystusa w Ogrójcu (Łk 22, 43), przy grobie oznajmił niewiastom zmartwychwstanie Pańskie (Mt 28, 5–6) i obecny był przy wniebowstąpieniu Chrystusa (Dz 1, 10–11).
W 1705 roku św. Ludwik Grignion de Montfort założył rodzinę zakonną o nazwie Bracia św. Gabriela.

Nabożeństwo pierwszych sobót

czytaj dalej

Uroczystości i święta

czytaj dalej

Copyright 2012–2021 Serwis Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji