25 grudnia — Boże Narodzenie

Uroczystości Bożego Narodzenia są wspaniałe, ale są przede wszystkim miłe: Kościół przypomina aniołów, którzy na wysokościach śpiewali chwałę Nowonarodzonego; pasterzy, te dusze proste, którzy przyszli do żłóbka pokłonić się Dziecięciu; Mędrów wędrujących ze Wschodu, by mu złożyć hołdy i ofiarować bogate upominki. A jednak jak każde święto, tak i Bożego Narodzenia, nawet z przedłużeniem swej oktawy, jest czymś przemijającym. Czyżby na jednodniowe święto, choćby tak uroczyste, żądał Kościół od nas tak długiego przygotowania? Nie, oczywiście! Czemu go więc żąda? Dlatego że wie, iż rozpamiętywanie tajemnicy Wcielenia w sobie zawiera wyborną dla nas łaskę. Otóż, jaka jest właściwa łaska tajemnicy Narodzenia? Co to za łaska, że na jej przyjęcie Kościół z taką troskliwością nas przygotowuje! Jaki to owoc mamy zebrać z rozmyślań o Chrystusie-Dziecięciu?

Sam Kościół nam to wskazuje. Kiedy o północy odprawia pierwszą mszę o narodzeniu Chrystusa, po ofiarowaniu chleba i wina, które się za chwil kilka mocą konsekracji przeistoczą w ciało i krew jego Oblubieńca, takie śle życzenia i prośby do Boga Ojca: „Racz Panie przyjąć ofiarę, którą Ci składamy przy dzisiejszej uroczystości, i spraw swą łaską, byśmy mocą tej przeświętej zamiany stali się uczestnikami tego bóstwa, z którem przez Słowo złączyła się natura ludzka”. Prosi zatem Kościół dla nas o udział w tej Boskiej naturze, z którą się złączyła nasza ludzka natura. Dokonuje się tu jakby zamiana Bóg wcielając się bierze naturę ludzką, a w zamian daje nam uczestnictwo w swej boskiej naturze. Tę myśl, tak zwięźle ujętą, wyraża jaśniej modlitwa z mszy anielskiej: „Spraw Panie, ażeby ofiary nasze zestroiły się z tajemnicami Narodzenia, które dziś obchodzimy: rodzi się dziecię w naturze ludzkiej i jaśnieje chwałą bóstwa, niech przez ziemską jego naturę otrzymamy co w nim jest boskiego”.
Zostać uczestnikiem bóstwa, z którem się nasza ludzka natura złączyła w osobie Chrystusa, i .otrzymać to uczestnictwo przez tę naturę ludzką — oto jest łaska przywiązana do tajemnicy Narodzenia Chrystusowego.

Nasze ofiary zestroją się z dzisiejszymi tajemnicami jeśli — przez rozpamiętywanie dzieł Bożych w Betlejem i przyjęcie Najświętszej Eucharystii — staniemy się uczestnikami życia wiecznego, którego Chrystus chce nam udzielić przez swoje człowieczeństwo.

o. Kolumban Marmion, Chrystus w swoich tajemnicach

Nabożeństwo pierwszych sobót

czytaj dalej

Uroczystości i święta

czytaj dalej

Copyright 2012–2021 Serwis Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji