31 maja — Najświętszej Maryi Panny Królowej

Święto Maryi Królowej zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego przez papieża Piusa XII encykliką Ad caeli Reginam wydaną 11 października 1954 roku, w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi. „Po długiej tedy i dojrzałej rozwadze, mając to mocne przeświadczenie, ze wielkie korzyści wynikają dla Kościoła, gdy ta niezbicie dowiedziona prawda zajaśnieje wszystkim widocznie, niby pochodnia promienna, zatknięta na świeczniku — mocą apostolskiej Naszej władzy ustanawiamy święto królowej Maryi, które ma być obchodzone w całym świecie w dniu 31 maja. Nakazujemy również, aby tegoż dnia ponawiano poświęcenie się rodzaju ludzkiego Nieskalanemu Sercu Panny Maryi. W Nim bowiem leży nadzieja nadejścia lepszego wieku; triumfu wiary i chrześcijańskiego pokoju” — napisał w encyklice papież Pius XII.

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

Do najdawniejszych i najbardziej popularnych modlitw Kościoła należą Pod Twoją obronę (Sub Tuum præsidium) i Witaj, Królowo (Salve Regina) oraz Litania Loretańska, gdzie ostatnie wezwania wychwalają Matkę Bożą jako Królową. Tytuł Królowa podkreśla stan Maryi w czasach ostatecznych jako Tej, która zasiada obok swego Syna, Króla chwały. W ten sposób wypełniły się słowa Magnificat: „Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”. Godność Jej Boskiego Macierzyństwa wynosi Ją ponad wszystkie stworzenia, czyni Ją Królową aniołów i wszystkich Świętych, Królową nieba i ziemi.

Poniżej zamieszczamy rozważanie zaczerpnięte z książki ks. Jakuba Górki,
pt. Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny
Maryja Królową naszą

Nabożeństwo pierwszych sobót

czytaj dalej

Uroczystości i święta

czytaj dalej

Copyright 2012–2021 Serwis Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji