9 lutego — wspomnienie św. Cyryla Aleksandryjskiego

Święty Cyryl jako patriarcha aleksandryjski był jednym z czołowych obrońców wiary przeciwko błędom nestoriańskim. Nestoriusz uważał, że w Chrystusie są dwa podmioty — syn Boga (Słowo) i syn człowieka (Mesjasz, syn Maryi). Dlatego Nestoriusz nie dopuszczał, aby Maryję nazywano Theotokos — Bożą Rodzicielką. Twierdził, że Maryja zrodziła jedynie człowieczeństwo Chrystusa i pozwalał Ją nazywać Chrystotokoos (Matka Chrystusa Mesjasza).

Święty Cyryl przewodniczył w imieniu papieża Soborowi w Efezie w 431 roku. Podczas obrad soboru uroczyście orzeczono, że Maryja jest prawdziwie Matką Boga — Theotokos. Oto fragment listu, w którym św. Cyryl wyjaśnia tę kwestię:
„Słowo osobiście narodziło się z Dziewicy, ponieważ przyswoiło sobie naturę własnego ciała. Cierpiała nie natura Słowa, lecz ponieważ Jego własne ciało cierpiało, można powiedzieć, że Słowo cierpiało i umarło za nas. Mówimy o jednym Chrystusie i Zbawicielu, nie dlatego, że uwielbiamy człowieka razem ze Słowem, lecz uwielbiamy wyłącznie jednego i tego samego Chrystusa. Odrzucenie zjednoczenia na zasadzie hipostazy, to powrót do mówienia o dwóch synach. Pismo Święte nie mówi, że Słowo połączyło się z prosopon (osobą) człowieka, lecz że stało się ciałem. Także Ojcowie nazywają Maryję, Bogarodzicą (Theotokos)”.

Kolekta dzisiejszej Mszy św.
Boże, który uczyniłeś św. Cyryla, Twego Wyznawcę i Biskupa niezłomnym bojownikiem prawdy o Boskim Macierzyństwie Najświętszej Maryi Panny: spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy dostąpili zbawienia pod macierzyńską opieką Tej, którą wyznajemy jako Bożą Rodzicielkę. Przez tegoż Pana.

Nabożeństwo pierwszych sobót

czytaj dalej

Uroczystości i święta

czytaj dalej

Copyright 2012–2021 Serwis Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji