16.11. – NMP Matki Miłosierdzia

LIS
15

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,

 życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!

 Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy;

 do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na

 tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza,

 one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,

 a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,

 po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa,

 o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

 

 W dniu 16 listopada Kościół święty czci Najświętszą Maryję Pannę Matkę Miłosierdzia. Święty Pius X zezwolił na odprawianie specjalnej Mszy św. ku Jej czci.

 

z kolekty Mszy św. o Matce Bożej Ostrobramskiej:
Panie, przybądź z pomocą Twojemu ludowi, aby pobożnie czcząc Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Miłosierdzia, doznawał Jej pomocy w wypraszaniu miłosierdzia u Ciebie.

 

"(…) Jeśli św. Bernard nazwał Ją „uosobieniem Bożego miłosierdzia”, to należy to rozumieć nie tylko w sposób metaforyczny, lecz także ścisły. Tytuł „Matka miłosierdzia” jest w Jej przypadku nie czymś przypadkowym lub dodatkowym, lecz dotyczy najgłębszej Jej istoty. Święty Albert Wielki tak tego dowodził: „Najświętsza Dziewica według powszechnego zwyczaju Kościoła nazywana jest i jest matką miłosierdzia. Tego tytułu nie stosuje się właściwie do żadnego innego stworzenia. Czasem człowiek jest nazwany miłosiernym, co znaczy, że pokornych ludzi będących miłosiernymi porównuje się do samego miłosierdzia, w którym mają tylko mniejszy lub większy udział. Ona zaś ma specjalny stosunek do miłosierdzia jako jego istotna przyczyna. Dlatego Maryja wobec miłosierdzia zajmuje niezmiernie i bez porównania wyższe miejsce niż jakikolwiek inny człowiek. Najświętsza Dziewica bez porównania przewyższa wszystkich w miłosierdziu”. Tak naprawdę widać ten tytuł w sposób najwyraźniejszy w Jej macierzyństwie. Maryja jest niepowtarzalnym szczytem i samym objawieniem Bożego miłosierdzia na świecie — ipsa est misericordia Dei in mundo."

ks. Karol Stehlin: Immaculata — Sapienta, Misericordia, Caritas (fragment)

Nabożeństwo pierwszych sobót

czytaj dalej

Uroczystości i święta

czytaj dalej

Copyright 2012–2021 Serwis Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji