300 rocznica śmierci św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

KWI
28

300 lat temu - 28 kwietnia 1716 roku zmarł św. Ludwik Maria Grignion de Montfort. Co ciekawe w dniu 28 kwietnia wypada również rocznica święceń kapłańskich św. Maksymiliana Kolbe. Ta data wskazuje na wyraźne pokrewieństwo dusz tych dwóch świętych maryjnych. Św. Maksymilian stanie się propagatorem myśli św. Ludwika, a szczególnie całkowitego zawierzenia się Niepokalanej.

Nie jest też przypadkiem, że św. Ludwik umarł rok przed powstaniem masonerii, z którą św. Maksymilian postanowił podjąć walkę poprzez założenie Rycerstwa Niepokalanej. Traktat o Doskonałym Nabożeństwie przez ponad sto lat  leżał zapomniany w kufrze, został odkryty dopiero w 1842 roku, podczas gdy idee wolnomularskie zdobywały coraz większą popularność i zdążyły zebrać krwawe żniwo w postaci Rewolucji Francuskiej.  Tymczasem myśl św. Ludwika jest całkowitym przeciwieństwem haseł rewolucji ,,wolności, równości i braterstwa".  Grignion de Montfort prawdziwą wolność widzi w zupełnym oddaniu się w niewolę Niepokalanej, bo tylko w ten sposób możemy wyzwolić się od grzechów. Św. Ludwik zwraca się też w przyszłość ku czasom ostatecznej bitwy pomiędzy Niewiastą a szatanem:

,,Ale moc Maryi nad wszystkimi szatanami rozbłyśnie przede wszystkim w czasach ostatecznych, kiedy to szatan czyhać będzie na Jej piętę, czyli na Jej pokorne sługi i wierne dzieci, które Ona wzbudzi do walki z nim. W oczach świata będą oni mali i biedni, poniżeni, prześladowani i uciskani, jak pięta w stosunku do innych członków ciała. Ale w zamian za to będą oni bogaci w łaski Boże, które im Maryja rozdawać będzie obficie, będą wielcy i wzniośli w świętości przed Bogiem, wyniesieni ponad wszelkie stworzenie, pomocą Bożą wspierani, iż piętą swej pokory wespół z Maryją zmiażdżą głowę szatana i staną się sprawcami tryumfu Chrystusa"

Nabożeństwo pierwszych sobót

czytaj dalej

Uroczystości i święta

czytaj dalej

Copyright 2012–2021 Serwis Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji