Ecce Homo - Rozważania Wielkopostne

MAR
11


Gdy Piłat powiedział: Ecce Homo, wspomniał jedynie o ludzkiej naturze Pana Jezusa. Nie zauważył, że stoi przed nim w jednej osobie nie tylko prawdziwy człowiek, ale także prawdziwy Bóg. Chociaż odczuwał lęk przed wydaniem na krzyż Zbawiciela, chociaż pytał: ,,czym jest prawda?”, to jednak nie uwierzył w Boskość Jezusa, nie ukląkł przed Nim i nie oddał Mu czci. Strach przed opinią ludu zaślepił Piłata i nie pozwolił mu poznać prawdy. W ten sposób Nasz Pan został wydany pod osąd tłumu, który krzyczał: ,,ukrzyżuj go, ukrzyżuj go”. Piłat zagłuszył głos, który słyszał w swym sercu i poszedł za głosem większości.

A jak często my cenimy opinię świata bardziej niż natchnienia jakie zsyła nam Nasz Pan? Jak często zapominamy o Jego Boskiej obecności i zamykamy przed Nim nasze serca? Pośród tłumu, który krzyczał: ,,na krzyż z nim...”, stała Maryja. Ona w swym Niepokalanym Sercu stale rozważa prawdę, że Jej Syn to prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Jej Serce w ciszy i skupieniu strzeże przez kolejne wieki tej prawdy, nawet w obliczu największych kłamstw tłumów tego świata.

Piłat powiedział: Ecce Homo, a kapłan podczas każdej Mszy św. mówi: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollis pecata mundi. Czy zawsze w tym momencie pamiętamy, że oto przed nami znajduje się prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, Baranek Boży, który przelał swoją krew, by zgładzić nasze grzechy? A może, w swojej ignorancji, dostrzegamy wówczas tylko kawałek chleba, tak jak Piłat dostrzegł w Naszym Panu jedynie człowieka? Oby nasza wiara pokazała nam to, co jest niedostępne dla zmysłów. Nie oddalajmy się od Niego i nie gardźmy Nim przez nasze lekceważenie i niedbalstwo. Nie bądźmy jak Piłat, który umywał ręce, albo jak tłum, który pragnął Chrystusowego ukrzyżowania. Poprośmy Maryję, by pomogła nam zrozumieć kim jest On, a kim jesteśmy my grzesznicy. Jest to konieczne, abyśmy mogli z czystym sercem uniżyć się przed Bogiem i szczerze powiedzieć: Domine non sum dignus....

Nabożeństwo pierwszych sobót

czytaj dalej

Uroczystości i święta

czytaj dalej

Copyright 2012–2021 Serwis Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji