Koło MI 2 - Misja dla Rosji - ks. K. Stehlin: Częściowe poświęcenie Rosji dokonane przez kolejnych papieży

STY
13

Drodzy Rycerze Niepokalanej,
Członkowie koła M.I. 2 — Misja dla Rosji,

Zachęcamy do przeczytania tekstu, w którym ks. Karol Stehlin omawia częściowe poświęcenie Rosji dokonane przez kolejnych papieży. Artykuł jest dostępny na stronie kołahttps://consecrationrussia.org/

https://consecrationrussia.org/2018/01/13/czesciowe-poswiecenie-rosji-dokonane-przez-kolejnych-papiezy/#more-317 - ten tekst zamieszczamy poniżej

z Niepokalaną
Sekretariat Koła M.I. 2 — Misja dla Rosji

Częściowe poświęcenie Rosji dokonane przez kolejnych papieży

PUBLISHED ON January 13, 2018

Od czasu, gdy siostra Łucja w 1942 roku ujawniła Drugą Tajemnicę i prosiła o poświęcenie Rosji, kolejni papieże dokonywali tego aktu w sposób zbliżony do tego, którego żądała Matka Boża, jednakże nie spełniali precyzyjnie Jej woli.

 Poniższa tabela pokazuje stopień, w którym akty poświęcenia Rosji, dokonywane za pontyfikatów Piusa XII, Pawła VI i Jana Pawła II odpowiadały sześciu warunkom, które zostały wyżej wymienione.

Synteza papieskich aktów konsekracji Rosji

Data

Papież

1)      Polecenie wydane wszystkim biskupom

2)  Poświęcenie

3)

Rosji

4) Niepokalanemu Sercu Maryi

5) z publicznym aktem zadośćuczynienia

6)

zatwierdzenie nabożeństwa wynagradzającego

X 1942

Pius XII

Nie

Tak

Nie (3)

Tak

Nie

Nie

XII 1942

Pius XII

Nie

Tak

Nie (3)

Tak

Nie

Nie

II 1952

Pius XII

Nie

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

XI 1964

Paweł VI

Nie (1)

Nie (2)

Nie

Nie

Nie

Nie

VI 1981

Jan Paweł II

Nie

Nie (2)

Nie

Nie

Nie

Nie

XII 1981

Jan Paweł II

Nie

Nie (2)

Nie

Nie

Nie

Nie

V 1982

Jan Paweł II

Nie (1)

Tak

Nie (3)

Nie

Nie

Nie

Uwaga nr 1: Paweł VI nie wydał polecenia biskupom. Jan Paweł II powiedział natomiast, że jego akt miał miejsce w „duchowej łączności” z biskupami.

Uwaga nr 2: Termin użyty podczas tych aktów brzmiał „powierzyć”, a nie „poświęcić”.

Uwaga nr 3: sformułowanie użyte przez Piusa XII brzmiało „szczególnie za ludzi, którzy wyznają Cię ze szczególnym nabożeństwem i wśród których nie byłoby domostwa, w którym nie czci się Twego obrazu”. Jan Paweł II z kolei wspomniał o „narodach, które w sposób szczególny potrzebują tej ofiary i poświęcenia” i „ludziach, od których wymagasz poświęcenia i ofiary”.

Wspólnym punktem wszystkich tych konsekracji był fakt, iż żadnemu z nich nie towarzyszył publiczny akt zadośćuczynienia i żaden ze wspomnianych papieży nie obiecał zatwierdzić nabożeństwa Pierwszych Sobót miesiąca. Co więcej, spośród powyższych ośmiu wydarzeń, tylko 5 z nich było prawdziwymi konsekracjami i tylko akt, dokonany przez Piusa XII skierowany był do Niepokalanego Serca Maryi; jedynie Jan Paweł II zrobił zaś wszystko, co w jego mocy, by towarzyszyli mu wszyscy biskupi świata.

Rosja została wspomniana tylko raz – przez Piusa XII w 1952 roku. W pozostałych siedmiu przypadkach nie była ona wymieniona w ogóle, bądź jedynie w sposób zawoalowany.

W konsekwencji, nawet, jeżeli te akty poświęcenia Rosji mogły przynieść pewne owoce, konsekracja Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi z jednoczesnym spełnieniem warunków, o które prosiła Matka Boża nie zostało jak dotąd wykonane. Dwie rzeczy potwierdzają taką konkluzję – 25 lat po ostatnim poświęceniu, nawrócenie Rosji, obiecane przez Niepokalaną nie miało miejsca; nadto Siostra Łucja zadeklarowała, nie zważając na powszechny sprzeciw, że akty poświęcenia, dokonane do 1989 roku, nie odpowiadały życzeniom Matki Bożej.

 ks. Karol Stehlin,

Dyrektor M.I. Tradycyjnej Obserwancji

 

Nabożeństwo pierwszych sobót

czytaj dalej

Uroczystości i święta

czytaj dalej

Copyright 2012–2021 Serwis Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji