Łaska chwili obecnej

STY
9

 

„Nie troszczcież się tedy o jutro; albowiem jutrzejszy dzień sam o siebie troskać się będzie. Dosyć  ma dzień swojej nędzy” (Mt 6.34) Przez te słowa nasz Boski Mistrz uświęca chwilę obecną i pragnie byśmy  nią żyli. W modlitwie Ojcze nasz Chrystus uczy nas prosić o „chleb codzienny”, bo Bóg daje nam swoje dary,  a zwłaszcza swoją łaską, na chwilę obecną, tak jak Hebrajczycy na pustyni otrzymywali  mannę z nieba jedynie na dzień aktualny. Pozdrowienie anielskie w swojej drugiej części kładzie nacisk na słowo „teraz” To dla tej chwili kierujemy modlitwy do Niepokalanej, ale również dla chwili naszej śmierci, kiedy stanie się ona dla nas chwilą obecną.

Podczas swojej ostatniej choroby św. Teresa od Dzieciątka Jezus - doktor Kościoła, nie przestaje nas nauczać słowami:  „Widzę tylko chwilę obecną, zapominam o przeszłości i powstrzymuję się od rozmyślania nad przyszłością”.

Chwila obecna jest naszym jedynym bogactwem, bo przeszłość nie należy już do nas, a przyszłość jest jeszcze nie znana. Ponad to, Bóg chce, żebyśmy żyli owym „teraz” bez zamartwiania się o jutro. Teraźniejszość jest uwerturą do wieczności. Chwila aktualna, wyraża wolę Bożą i daje nam Boską obecność. Bóg wymaga od nas byśmy byli na takim miejscu i w takim momencie, wypełniając takie a nie inne obowiązki. To właśnie tam, czeka na nas ze swoją łaską. Jeśli będziemy szukać Go gdzieindziej, to po prostu Go miniemy.

Nadzieja, która czyni nas oczekującymi chwili wiecznej, jest cnotą, która przyprowadza dusze do życia chwilą obecną, a mając świadomość jej świętości, osiągniemy przedmiot naszej nadziei. Tym, czego Bóg od nas oczekuje jest dostrzeżenie i wypełnienie tego, czego od nas żąda i czyni możliwym, wtedy kiedy chce. Św. Jan od Krzyża uczy nas, że tym co wzrusza i niejako zwycięża Boże Serce jest mocna nadzieja. Bóg daje swoja łaskę na miarę naszych potrzeb. „Wystarczy Ci mojej łaski”(2 Kor.12,9) powiedział do św. Pawła, a św. Teresa od Dzieciątka Jezus potrafiła żyć tymi słowami mówiąc, że Bóg daje jej w każdej chwili, tyle ile może znieść , nie więcej, a jeśli zwiększy jej cierpienia to powiększy również jej siłę.

Jednak sama nadzieja nie wystarczy, by żyć chwilą obecną. Potrzeba jeszcze wiary i miłości. Żyjąc „teraz” nie musimy już myśleć ani o przeszłości ani o przyszłości, ale trzeba wierzyć, że Bóg jest obecny w tym konkretnym momencie naszego życia w którym jesteśmy teraz, przez swoją wolę, którą manifestuje i łaskę, której udziela. Wiara daje nam Boga- wyjaśnia św. Jan od Krzyża,  w miarę jak potrafimy otworzyć naszą duszę. Wiara pozwala nam zjednoczyć się z Bogiem w chwili obecnej i odnajdywać Go we wszystkich rzeczach pod różnymi aspektami: w cierpieniu, w bliźnim, w obowiązkach stanu lub w nieprzewidzianym wydarzeniu, bo jak mówi św. Paweł „tym, którzy miłują Boga wszystko  dopomaga ku dobremu” (Rz 8.28).

Co do miłości, ona pozwala nam żyć w dziękczynieniu i umożliwia ofiarowanie nas samych. Bóg oczekuje tego ofiarowania, by niejako podwoić naszą wolność, a przez ten nasz dar z siebie i On oddaje nam Siebie. Ale uwaga, jak uczy św. Jan od Krzyża „Dusza, która pragnie by Bóg oddał się jej całkowicie, musi oddać się całkowicie Jemu, bez żadnej rezerwy”

Drogą do tego, jest odnalezienie odpowiedzi na pytanie, jak uświęcić chwilę obecną podczas naszych codziennych zajęć w tak rozedrganym XXI wieku? Czas którym żyjemy zmusza nas do polegania bardziej na Bogu, bo nie możemy polegać na wartościach ludzkich. Trzeba nam zrozumieć wartość chwili aktualnej. Pierwszym krokiem jest wypełnienie woli Bożej we wszystkim: czynić to co On chce i kiedy chce, być do dyspozycji, czujnym na Jego łaskę i radośnie zaakceptować to, co On nam ofiaruje. Ponadto trzeba się oderwać od siebie samego, od własnej woli i podążać drogą ubóstwa duchowego. To jest warunek bycia dyspozycyjnym, czyli bycia świętym, bo właśnie o to chodzi. Kiedy jesteśmy zjednoczeni z Bogiem w każdej chwili, panujemy nad czasem i żyjemy wiecznością. Czynimy to, co czynić będziemy w wieczności: błogosławimy Bogu, adorujemy Go i kochamy, bo jak stwierdza św. Teresa z Avila „Ten który ma chwilę obecną , ma Boga”

 

Na podstawie listu Ks.L.-P. Dubrœucq, skierowanego do Tercjarzy Karmelitańskich dostępnego w języku francuskim na stronie: http://laportelatine.org/activites/carmel/edito31/edito31.php

Nabożeństwo pierwszych sobót

czytaj dalej

Uroczystości i święta

czytaj dalej

Copyright 2012–2021 Serwis Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji