Misja Maryjna w szwajcarskim Wil

PAŹ
12

W miejscowości Wil (kanton St. Gallen) miała miejsce w dniach 22-24 września Misja Maryjna. Wzięło w niej udział ponad 160 wiernych ze Szwajcarii, Austrii, Niemiec, a także z Polski. Podczas misji wierni uczestniczyli codziennie we Mszy św., odmawiali różaniec oraz udali się w procesji do Maria Dreibrunnen, sanktuarium maryjnego położonego na obrzeżach miasta Wil. Procesja miała miejsce w sobotni wieczór, 23 września, i zgromadziła ok. 200 wiernych.

Misję maryjną prowadził przełożony dysktryktu Azji, Ojciec Dyrektor Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji ks. Karol Stehlin. Wygłosił szereg bardzo ciekawych wykładów, których myśl przewodnią można streścić cytatem z Ewangelii św. Marka: „Cóż bowiem pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł?” (Mk 8, 36). Wykłady poświęcone były znaczeniu przesłania fatimskiego dla czasów współczesnych. Ks. Karol wykazał w nich w sposób niezwykle sugestywny i przekonujący, że istotą tego przesłania jest całkowite zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi. Podkreślił istotna rolę modlitwy i ofiary jako środków prowadzących do zbawienia; zachęcał do nieustannego podejmowania aktów strzelistych i nawet niewielkich ofiar, aby pozyskać dla Maryi jak najwięcej dusz.

Ks. Karol odniósł się do wielu interesujących wątków. Ukazał zróżnicowanie charakterologiczne trójki pastuszków z Fatimy i będące jego wynikiem różnorodne zachowania i postawy, każdorazowo jednak dążące do spełnienia próśb Matki Bożej. Prelegent wykazał na tej podstawie, że każdy z nas niezależnie od cech charakteru, może stać się narzędziem w rękach Maryi. Inny krąg zagadnień dotyczył rewolucyjnych zmian w historii Kościoła. Ks. Karol naświetlił ich złożoność i zwrócił uwagę na tkwiący za nimi podszept złego ducha. Przedstawiona została rewolucja luterańska, rewolucja francuska, skierowane na szkodę Kościoła działania organizacji masońskich, szkodliwość konsumpcjonizmu i globalizmu. Podkreślona została destrukcyjna rola II. Soboru Watykańskiego. Prelegent unaocznił na konkretnych przykładach, że sobór ten zniszczył w daleko idącym stopniu piękne owoce, które wydała Fatima w okresie przedsoborowym. Niezwykle sugestywne przedstawienie tragedii i cierpień współczesnego Kościoła, w którym zapomina się, a nawet ukrywa prawdziwe przesłanie Matki Bożej z Fatimy, miało miejsce w powiązaniu z szeregiem odniesień do odważnych postaw i działań św. Maksymiliana Kolbe. Nie zabrakło pięknego porównania aktów strzelistych do kulek Maryi, które pozwalają na walkę nawet w najtrudniejszych zdawałoby się warunkach. Odnosząc się do św. Maksymiliana Kolbe prelegent w pięknych i porywających słowach przedstawił istotę działań Rycerstwa Niepokalanej, dzieła niezwykle potrzebnego szczególnie obecnie, w dobie rozpasanej konsumpcji i utraty wiary wśród samych katolików.

Misja zakończyła się przyjęciem do Rycerstwa Niepokalanej 25 nowych rycerzy. Przekazane w niej treści na długo pozostaną w pamięci uczestników i będą stanowiły drogowskaz wskazujący im kierunek działań celem zbawienia dusz.      

Nabożeństwo pierwszych sobót

czytaj dalej

Uroczystości i święta

czytaj dalej

Copyright 2012–2021 Serwis Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji