Rozważania Pierwszej Tajemnicy Różańca - Zwiastowanie

STY
2

Matka Boże prosiła by w pierwszą sobotę miesiąca poświęcić conajmniej 15 minut rozważaniom tajemnic różańca. Poniżej umieszczemy fragment rozważań św. J.S. Pelczara z książki ,,Krótkie wskazówki, jak w odmawianiu różańca modlitwę ustną łączyć z rozmyślaniem, z dodatkiem godziny adoracji Przenajświętszego Sakramentu", dostępnej w Te Deum.  

Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego

Archanioł Gabriel, oddawszy cześć Maryi, tak mówił: ,,Bądź błogosławiona łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami (Łk 1, 28)”. Te słowa przyjęła Maryja z uczucien nie pychy, ale trwogi. Zatrwożyła się Jej skromność, widząc anioła w męskiej postaci, i zatrwożyła się jej pokora, słysząc taką pochwałę. A jakaż jest moja skromność i jak się objawia moja pokora gdy ludzie mnie chwalą?

(…)

Maryja poznała z ksiąg świętych i z bezpośredniego objawienia, że być Matką Syna Bożego znaczy tyle, co uczestniczyć w dziele Odkupiciela. Mimo to poddaje się wyrokom Bożym z najgłębszą pokorą i z najwyższą miłością, mówiąc: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego (Łk 1,38).

Wyroki Boże względem mnie były i są najmądrzejsze i najmiłościwsze, czy z nich wynika dla mnie chwała i radość, czy upokorzenie i boleść. Jednak jakże często przyjmuję to, co mi w tej chwili jest przykre, z niechęcią, czasem nawet z szemraniem. Lecz odtąd pragnę zawsze i wszędzie poddawać się z radością najświętszej woli Twojej o Panie, choćbyś wkładał na mnie krzyż boleści lub poniżenia. 

Nabożeństwo pierwszych sobót

czytaj dalej

Uroczystości i święta

czytaj dalej

Copyright 2012–2021 Serwis Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji