„Rycerz Niepokalanej“ nr 9 w języku angielskim

GRU
23

Ukazał się dziewiąty numer anglojęzycznego Rycerza Niepokalanej” („Knight of the Immaculata”), datowany na styczeń i luty roku 2018. Zaraz na pierwszej stronie pisma pojawia się wzmianka o 160. rocznicy objawień w Lourdes, która przypada w roku 2018. Objawienia Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej w Lourdes są tematem artykułu wstępnego ks. K. Stehlina.

Podobnie jak dotychczasowe numery pisma, również ten najnowszy przedstawia informacje o apostolacie MI na całym świecie. 

Nabożeństwo pierwszych sobót

czytaj dalej

Uroczystości i święta

czytaj dalej

Copyright 2012–2021 Serwis Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji