Św. Ludwik Grignion de Montfort - Maryja i Duch Św. cz. II

MAJ
18


Istota nabożeństwa do Niepokalanej, jest zdaniem św. Ludwika Grignion de Montfort związana z Duchem Świętym:

,,Skoro tylko Duch Święty, Jej Oblubieniec, znajduje Ją w jakieś duszy, zbliża się ku niej, wstępuje w nią całkowicie, udziela się jej hojnie w miarę, jak dusza ta udziela miejsca Jego Oblubienicy. I jedną z głównych przyczyn, dla których Duch Święty nie sprawia obecnie w duszach olśniewających cudów, jest ta, iż nie znajduje On w nich dostatecznego zespolenia ze swą wierną i nierozłączną Oblubienicą”(traktat, teza 36)

Podobne rozważania pojawiają się w ,,Tajemnicy Maryi”:

,,Duch Święty, zaślubiwszy Maryję, utworzył w Niej, przez Nią i z Niej to Arcydzieło jakim jest Jezus Chrystus – Słowo Wcielone. Nie odtrąciwszy Jej nigdy, nie przestaje dalej tworzyć w Niej i przez Nią, w sposób tajemniczy, lecz rzeczywisty, swoich wybranych”

Duch Święty jako Oblubieniec Maryi, chce razem z Nią tworzyć świętych, Ona jest idealną formą, najbardziej podobną do Boga:

,,Maryja jest tą wielką formą Bożą, uczynioną przez Ducha Świętego po to, by uformować według natury ludzkiej Boga-Człowieka przez zjednoczenie hipostatyczne i aby formować człowieka Bożego przez łaskę. Nie brak tej formie żadnego rysu Boskiego podobieństwa.”

Św. Ludwik  podkreśla również różnicę pomiędzy duszami, które chcą o własnych siłach dążyć do doskonałości, a tymi, które oddając się Maryi otwierają się na działanie Ducha Świętego. A zatem nie możemy sami na sobie polegać - musimy zawierzyć się Niepokalanej: 

,,Jakaż wielka jest różnica pomiędzy duszą formowaną drogą zwykłą tych, którzy zawierzają tylko własnej wiedzy i opierają się na własnej zręczności, a duszą podatną i uległą, która nie szukając oparcia w sobie samej, powierza się bez reszty Maryi i poddaje się działaniu Ducha Świętego!”

Przez nabożeństwo do Maryi otwieramy się na działanie Ducha Świętego, a dzięki Duchowi Świętemu możemy odkryć kim jest Niepokalana i odnaleźć w Niej Boga: ,,Szczęśliwy, po tysiąckroć szczęśliwy człowiek, któremu Duch Święty wyjawia Tajemnicę Maryi, któremu otwiera ten , by wszedł do niego, ten , by z niego czerpał i obficie pił żywe wody łaski! W tej Istocie Umiłowanej znajdzie tylko samego Boga, a nic ze stworzenia”.

Cytaty pochodzą z Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do NMP oraz z Tajemnicy Maryi. 

Nabożeństwo pierwszych sobót

czytaj dalej

Uroczystości i święta

czytaj dalej

Copyright 2012–2021 Serwis Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji