Traktat św. Ludwika - Maryja i Duch Święty

MAJ
16


Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort w swoim Traktacie stwierdza, że Duch Święty pragnie w Maryi i przez Maryję kształtować sobie wybranych:

 

,,Umiłowana Oblubienico moja, między wybranymi moimi rozpuść korzenie (Ekl 24,13) wszystkich Twoich cnót, aby wzrastali oni z cnoty w cnotę i z łaski w łaskę. Tak wielkie znalazłem upodobanie w Tobie, gdyś żyła ziemi, ćwicząc się w najwznioślejszych cnotach, że pragnę Cię jeszcze odnajdywać na ziemi, choć nadal przebywasz w niebie”. (Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP, teza 34).

 

Od chwili, w której Maryja została wzięta do nieba, nie pozostała na ziemi ani jedna dusza, która odznaczałaby się doskonałą wiarą, nadzieją i miłością. Na świecie nie ma już nikogo, kto mógłby być wzorem cnót, ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami. Maryja należy do nieba, jak sama przedstawiła się w Fatimie . Jednak świat potrzebuje świętych, którzy pomimo swych wad, praktykują cnoty w heroiczny sposób i przyciągają wiele dusz do Boga. Aby zostać świętym, trzeba obrać sobie za Matkę i Przewodniczkę Maryję, która jest wzorem świętości. ONA będzie działać w wybranych przez siebie duszach, które staną się odbiciem jej cnót. Tego pragnie Duch Święty, który mówi do Niepokalanej:

,,Odtwarzaj się zatem w mych wybranych, bym w nich z upodobaniem dostrzegł korzenie Twej wiary niezłomnej, Twej pokory głębokiej, Twego bezgranicznego umartwienia. Twej wzniosłej modlitwy, Twej miłości płomiennej, Twej nadziei stanowczej i wszystkich Twych cnót. Jesteś zasze moją Oblubienicą, równie wierną, czystą i płodną jak ongiś. Niech tedy wiara Twoja daje mi wiernych, Twa czystość – dziewice, a płodność Twa – wybranych, którzy będą mi świątynią”. (teza 34)

Duch Święty pragnie zatem abyśmy stali się jak najdoskonalszym odbiciem cnót Maryji, abyśmy jak najbardziej się do Niej upodobnili. 

Nabożeństwo pierwszych sobót

czytaj dalej

Uroczystości i święta

czytaj dalej

Copyright 2012–2021 Serwis Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji