Wierność Maryi

KWI
29


Św. Ludwik pisząc o Maryi zwraca uwagę na Jej wierność:

,,Nie sposób wyrazić z jednej strony niewysłowionych więzi Przenajświętszej Trójcy z tym pięknym stworzeniem, a z drugiej wierności, z jaką odpowiedziało ono na łaski swojego Stwórcy”

(Miłość Mądrości Przedwiecznej, t. 105)

Jedynie poprzez Maryję, która była najwierniejsza Bogu, możemy uzyskać łaskę wytrwania w wierze do końca.

Czy jednak my jesteśmy wierni Maryi?

Czy jesteśmy Jej prawdziwymy rycerzami, czy jedynie rycerzami na papierze?

Co robimy dla Niej?

Starajmy się być bardziej wierni Maryi i coraz bardziej do Niej należeć. ONA z pewnością odpowie na naszą wierność. W swoim Traktacie św. Ludwik opisuje pięć łask jakimi Niepokalana odbarza tych, którzy wiernie Jej służą:

1. Maryja kocha wierne swe sługi

Żadna matka nie kocha nas tak jak Maryja: ,,Kocha ich czule, czulej niż wszystkie matki razem. Złóż jeśli możesz wszystką miłość naturalną, jaką matki całego świata miłują swe dzieci, w sercu jednej Matki dla jednego dziecka; jeśli prawdą jest, że matka ta kochałaby niezrównanie dziecko swoje, to niemniej prawdą jest, że Maryja czulej kocha swe dzieci, niż owa matka kochałaby jedynaka swego”.

2. Maryja żywi wierne swe sługi

Maryja dba zarówno o potrzeby cielesne jak i duchowe swych dzieci, a przede wszystkich prowadzi je do Komunii świętej: ,,Daje im najwyszukańcze potrawy ze stołu Bożego; daje im chleb życia, który Ona przysposobiła. Drogie dzieci, mówi im słowami mędrca pańskiego, nasyćcie się mumi owocami tzn, Jezusem, Owocem Żywota, który dla was wydałam na świat”.

3. Maryja prowadzi wierne swe sługi

Jakże często czujemy się zagubieni, nie wiemy co robić w życiu, jaka jest wola Boża w danej sprawie. Jeśli oddamy się Maryi, Ona pokieruje nami zgodnie z wolą Bożą. ,,Maryja, która jest Gwiazdą morza, prowadzi wszystkie wierne swe sługi do pewnej przystani (…) Czy może zabłąkać się w drodze do wieczności dziecko posłuszne Maryi, swej żywicielce i światłej kierowniczce? Idąc jej śladami mówi św. Bernard, nie zbłądzicie nigdy”.

4. Maryja broni i osłania wierne swe sługi

Maryja ochrania nas od wszelkich niebezpieczeństw: ,,Maryja dobra Matka wybranych, ukrywa ich pod opiekuńczymi swymi skrzydłami, jak kokosz pisklęta” ,,Dobra ta Matka i można Pani Niebios wysłałaby raczej zastępy Aniołów na pomoc słudze swemu, niżby kiedykolwiek zdażyć się miało, by wierny sługa, co Jej się powierzył, uległ złości, liczbie i sile swych nieprzyjaciół”

5. Maryja wstawia się za wiernymy swymi sługami

Zdaniem św. Ludwika to piąte dobro jakiego Maryja udziela swoim wiernym sługom jest największe: ,,polega na tym, że wstawia się za nimi u swego Syna, jednając Go swymi prośbami, łączy ich z Nim bardzo ścisłym węzłem i utrzymuje ich w tym zjednoczeniu” To właśnie przez swoje wstawiennictwo Maryja wyprasza swoim wiernym sługom i rycerzom łaskę wytrwania do końca. Jak wielu było pobożnych ludzi, którzy kilka lat przed swoją śmiercią odwrócili się od Boga i umarli bez łaski uświęcającej. Maryja nie pozwoli by jej wiernych rycerzy spotkał taki los i za to powinniśmy być Jej szczególnie wdzięczni.

,,Maryja zaś obsypawszy swe dzieci łaskami i uzyskawszy dla nich błogosławieństwo Ojca Niebieskiego i połączenie z Jezusem Chrystusem, zachowuje je w Jezusie Chrystusie i Jezusa Chrystusa w nich, chroni je i zawsze czuwa nad nimi z obawy, by nie stracili łaski Bożej i nie wpadły w sidła nieprzyjaciół: Zatrzymuje Ona świętych w ich pełności i uzyskuje im łaskę wytrwania do końca”.

Uwaga!

Św. Ludwik podkreśla, że chodzi tylko o tych, którzy są wiernymi sługami Maryi. Nie wystarczy być jednorazowym rycerzem, nie wystarczy być rycerzem od święta, nie wystarczy powierzchowne nabożeństwo do Niepokalanej. Potrzeba nam prawdziwej wierności. Wszyscy wiemy, że taka prawdziwa wierność nie jest czymś łatwym – łatwo się zapisać do MI lub innego zgromadzenia  maryjnego, ale o wiele trudniej jest trwać wiernie w swoim zaangażowaniu i postanowieniach. Czy jednak modlimy się aby Maryja uprosiła nam łaskę bycia Jej wiernymi i prawdziwymi sługami? Takich modlitw nigdy nie jest za wiele, a ONA na pewno hojnie odpowie na taką szczerą prośbę.

Nabożeństwo pierwszych sobót

czytaj dalej

Uroczystości i święta

czytaj dalej

Copyright 2012–2021 Serwis Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji