Apologetyka św. Maksymiliana

Słowo apologetyka pochodzi od greckiego apologeomai — ,,bronię, uzasadniam”. Apologetyką nazywamy dział teologii, który broni i uzasadnia prawdziwość wiary katolickiej. Trudno bronić wiary, gdy nie rozumie się jej podstaw. Niestety, współcześnie większość teologów zupełnie zapomniała o apologetyce, ponieważ wykazywanie, że jedynie wiara katolicka jest prawdziwa kłóci się z popularnym obecnie dialogiem międzyreligijnym, który polega na szukaniu tego, co w wielu wierzeniach wspólne, a nie na dochodzeniu do obiektywnej prawdy.

Jednak św. Maksymilian był przekonany, że tylko wiara katolicka jest prawdziwa, a wszystkie inne wierzenia się mylą. Żeby bronić prawdziwej wiary należy znać argumenty, które przemawiają za jej prawdziwością. Jednak dla wielu ludzi wdawanie się w filozoficzne dyskusje wydaje się zbyt trudne. Święty Maksymilian miał jednak niezwykły dar opowiadania o trudnych sprawach w bardzo prosty sposób, nawet podczas zwykłej przejażdżki pociągiem. Każda okazja jest dobra, aby nawracać zagubione dusze, a apologetyka wcale nie musi być skomplikowana! W tym cyklu artykułów postaramy się omówić to apologetyczne działanie ojca Kolbe.

Cz. I - Wiara i rozum

Cz. II - Dowód z ruchu

Nabożeństwo pierwszych sobót

czytaj dalej

Uroczystości i święta

czytaj dalej

Copyright 2012–2021 Serwis Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji