Boleści Najświętszej Maryi Panny

Zgodnie z tradycją w piątek przed Niedzielą Palmową Kościół święty wspomina Siedem Boleści Najświętszej Maryi Panny. Papież Pius VII zaaprobował modlitwy wynagradzające Boleści Maryi i ustalił święto w podzięce za uwolnienie z niewoli. Natomiast uroczystość Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny obchodzi się 15 września.

Od Niepokalanego Poczęcia, aż do Wniebowzięcia, Najświętsza Maryja Panna towarzyszy życiu i nauce Jej Syna Jezusa Chrystusa. Jako pierwsza czerpała owoce Odkupienia rodzaju ludzkiego, jednakże powiązanie jej osoby z Boską osobą Zbawiciela, nie mogło być dla niej podczas ziemskiej wędrówki, niczym innym niż udziałem w pokucie.
Jej  ”Fiat” jest wspólne z wyznaniem Pana Jezusa Chrystusa: ”Ojcze, wszak twoja wola niech się dzieje, nie moja”. „Fiat” ze strony Pana Jezusa to wyrzeczeniem samego siebie i posłuszeństwo do śmierci krzyżowej. „Fiat” ze strony Najświętszej Maryi Panny, to oderwanie się od  matczynego przywiązania do syna, a przede wszystkim zgoda na ofiarowanie Go dla zbawienia ludzkości. To również akceptacja wspólnego cierpienia pod krzyżem, ze względu na „wesele” i nadzieję.
To zapowiedział Pan Jezus zarówno dla niej i dla nas, gdy Jego matka Go poszukiwała. Oznajmiono Jezusowi bowiem: „Twoja Matka, siostry i bracia stoją i chcieliby się z Tobą widzieć”. On rzecze: „Moją matką i braćmi i siostrami, są ci którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go”. Oto ziarno dla reguły, jaką kierowała się Najświętsza Maryja Panna. Ona nie zachowuje Go dla Jej samej, lecz musi Go wydać dla świata według Woli Bożej, aby owoc był obfity.
Matka Boża nie jest samotną i opuszczoną. Przed śmiercią na krzyżu Pan Jezus objawił Maryi Jej nowe macierzyństwo. Stanie się Matką wszystkich „braci i sióstr”, których przyciągnął do siebie przez śmierć na krzyżu Pan Jezus. Święty Jan Ewangelista usłyszał w imieniu nas te słowa: „Oto Matka Twoja”.

źródło: http://www.katekese.no/?nid=4516

O Siedmiu Boleściach Najświętszej Maryi Panny można przeczytać tutaj.

Nabożeństwo pierwszych sobót

czytaj dalej

Uroczystości i święta

czytaj dalej

Copyright 2012–2021 Serwis Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji