Czytając św. Ludwika de Montfort

Wszystko sprowadza się do tego, by znaleźć łatwy sposób otrzymania od Boga łaski koniecznej do tego, by stać się świętym; i tego właśnie chce ciebie nauczyć. I twierdzę, że aby znaleźć łaskę Bożą, trzeba znaleźć Maryję — pisał św. Ludwik Maria Grignion de Montfort w książce Tajemnica Maryi.

Święty Maksymilian Kolbe już w czasach studiów w Rzymie, gdzie narodził się jego zamysł stworzenia Rycerstwa Niepokalanej, był wiernym czytelnikiem dzieł św. Ludwika de Montforta. Potem wielokrotnie wydawał pisma tego świętego.

Wierni apostolatowi św. Maksymiliana pragniemy przybliżyć nauczanie i duchową myśl św. Ludwika.

Nabożeństwo pierwszych sobót

czytaj dalej

Uroczystości i święta

czytaj dalej

Copyright 2012–2021 Serwis Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji