Działalność MI

Rycerstwo Niepokalanej  Tradycyjnej Obserwancji w Polsce promuje ideał św. Maksymiliana Kolbe poprzez modlitwę, apostolat i rozpowszechnianie Cudownego Medalika. Publikujemy magazyn Triumf Niepokalanej oraz Goniec Niepokalanej, organizujemy wykłady  i pielgrzymki. 

Zachęcamy wszystkich Rycerzy do aktywnego angażowania się w działalność MI:

1. Poszukujemy w każdej kaplicy 1-2 osób, które zajmą się koordynacją działań MI w kaplicy. Chętnych prosimy o kontakt mailowy: centralami@gmail.com

2. Zachęcamy rycerzy do podejmowania różnych akcji oraz zgłaszania pomysłów mających na celu rozpowszechnianie idei MI św. Maksymiliana Marii Kolbe. Wszelkie inicjatywy prosimy zgłaszać na adres mailowy: centralami@gmail.com Zachęcamy również rycerzy do organizowania kół regionalnych MI 2.

3. Zachęcamy również do współpracy ze stroną internetową MI (tłumaczenia tekstów, pisanie artykułów na stronę, rozwijanie kanału youtube)  oraz z redakcją Triumfu Niepokalanej. Propozycje artykułów oraz inne propozycje współpracy prosimy kierować na adres: centrala@militia-immaculatae.org                     

4. Prosimy przede wszystkim o wsparcie działalności MI modlitwą. Mile widziane są wolne datki na działalność MI, które można wpłacać na konto 39 1140 1977 0000 3015 3900 1007  lub bezpośrednio w kopercie do księdza.

Archiwum działalności MI w Polsce: 

Kącik MI w kaplicy w Chorzowie

Nowy numer Triumfu Niepokalanej

Pierwszy numer Rycerzyka 

RELACJA Z I OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU MI

Koło MI2 w Chorzowie

Nabożeństwo pierwszych sobót

czytaj dalej

Uroczystości i święta

czytaj dalej

Copyright 2012–2021 Serwis Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji