Matka Boża Uzdrowienia Chorych

Cudowny wizerunek Matki Bożej Uzdrowienia Chorych znajduje się w ołtarzu głównym kaplicy szpitalnej zgromadzenia ojców bonifratrów Łodzi. Obraz ten zwany jest również Matką Bożą Bonifraterską. Jaka jest jego historia? W 1635 roku w Wilnie tamtejszy biskup, Abraham Woyna umieścił w kościele ojców bonifratrów obraz Najświętszej Maryi Panny. Niestety nie wiadomo, kiedy powstał, ani kto go namalował, gdyż wszystkie dokumenty zostały zniszczone podczas pożaru kościoła. Jedyną informacją jest wzmianka z 1716 roku w księgach zakonnych o obrazie słynącym licznymi cudami. W 1725 roku przeor Stanisław Czyż przyozdobił obraz srebrną, pozłacaną suknią, wybijaną w kwiaty, a w 1938 roku o. Jan Boży Krauze ułożył treść nowenny do Matki Bożej Bonifraterskiej pod wezwaniem Uzdrowienia Chorych w Wilnie.
W 1932 roku malarka Łucja Balwynkiewiczówna wykonała kopię cudownego obrazu Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, którą Bonifratrzy wileńscy opuszczając klasztor w Wilnie w 1945 roku przewieźli do klasztoru w Łodzi.

Nabożeństwo pierwszych sobót

czytaj dalej

Uroczystości i święta

czytaj dalej

Copyright 2012–2021 Serwis Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji