Miesiąc Najświętszej Maryi Panny

Rozpoczął się miesiąc maj — w sposób szczególny poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. To Ona po Bogu dobiera najwyższą cześć w Kościele świętym. Jednym z wyrazów tej głębokiej czci wiernych jest nabożeństwo majowe.
Publikujemy fragment książki pt. „Cześć Maryi na każdy czas, a osobliwie w miesiącu maju”, wydanej w 1889 roku.
Ma ono swój początek w sercu całego chrześcijaństwa, w Rzymie. Wprowadzenie tego nabożeństwa przypisywane jest św. Nereuszowi. W Rzymie za jego czasów istniały tak zwane igrzyska wiosenne. Były to bale, hulanki, tańce, i innego rodzaju zabawy, w których brała udział młodzież. Gorliwy o zbawienie dusz i dobre obyczaje młodzieży odprawiał podczas trwania igrzysk nabożeństwo i gromadził koło siebie młodzież, chroniąc ją od zepsucia i zagłady moralnej. Całe to swoje pobożne przedsięwzięcie, oraz wszystkich, którzy w jego nabożeństwie brali udział, oddał pod opiekę Najświętszej Pannie Maryi. Nabożeństwo to przypadło właśnie na czas, kiedy w innych krajach panowała tak zwana reformacja. Wiele dzieci Maryi utraciło wiarę, czyż nie trzeba było nowych dzieci do Niej doprowadzać, a dawnych utrzymać i zachować w wierności? Panu Bogu i Jego Matce podobało się to nabożeństwo, bo wnet pokazały się błogie jego skutki. Wszystko garnęło się do świątyń, stroiło ołtarze Bogarodzicy, śpiewało nabożne pieśni, zamiast brać udział w szalonych zabawach. Nabożeństwo to szybko rozszerzyło się również w innych krajach. Kiedy pod koniec XVIII wieku przewrotność filozofów wywołała niewiarę i bezbożność, a za nią w ślady rozruchy w Europie, wtedy nabożeństwo majowe opanowało wszystkie kościoły, kaplice i pojedyncze figury Najświętszej Panny. Skutki były widzialne: Europa się uspokoiła, a cześć Maryi rosła coraz więcej.
Nabożeństwo majowe nie polega na żadnych pewnych formach nabożeństwa, ani na żadnych stałych obrządkach, tylko ma się zasadzać na szczególnym uczczeniu Maryi w tym miesiącu. Kto może, powinien codziennie odwiedzać kościół i uczestniczyć w nabożeństwu majowym, jakie kapłan miejscowy odprawia; ale można też i w swoim domu uczcić szczególnie Maryję innymi pobożnymi ćwiczeniami i uczynkami, na jakie czas, stan i możność pozwala.
Nie jest jeszcze pobożnością, jeśli ktoś porzuca swe obowiązki, spieszy pomiędzy drugich, tam modli się z nieuwagą, a potem wróciwszy do domu, o wszystkim zapomina. Gdzie braknie prawdziwej szczerości, tam i największe pokłony Bogu i Najświętszej Pannie na nic się nie zdadzą. Bóg i Panna Maryja wymagają serca, prawdziwego serca, chcą być chwalonymi w duchu i prawdzie, a nie ustami tylko i zewnętrznie.

Kto regularnie odwiedza w maju kościół, ten od swego kapłana już wie, jak szczególnie będzie się odbywało nabożeństwo na cześć Maryi. Kto tego nie może, ten niech zastosuje się do następujących wskazówek. Nie podobna przypuścić, aby jaki katolik nie miał w domu obrazu Najświętszej Panny. Otóż jeśli ten obraz przyozdobisz kwiatami, i zmówisz przed nim sam, lub gdy masz rodzinę, to z nią razem, Różaniec święty i litanią loretańską, to już zjednasz sobie łaskę Boga i Najświętszej Panny Maryi. Dla wszystkich zaś w ogólności, którzy miesiąc maj Królowej niebios chcą poświęcić, niechaj następujące przepisy posłużą:
1) Każdego rana ofiaruj wszystkie twe uczynki dnia tego dziewiczej Matce, a przez Nią Synowi Bożemu, i postanów sobie, aby twe uczynki zgadzały się z wolą Boga.
2) Bywaj, jeśli można, dziennie na Mszy św. i na majowym publicznym nabożeństwie, i połącz się z wiernymi całego Kościoła w dobrych i pobożnych uczynkach na cześć Przeczystej Bogarodzicy.
3) Odmawiaj często, jeśli można, dziennie Różaniec św., albo z twą rodziną, albo sam dla siebie.
4) Rozpocznij i zakończ majowe nabożeństwo przystąpieniem do Sakramentów świętych; przynajmniej niechaj miesiąc maj nie minie, abyś choćby tylko raz nie przystąpił do Komunii św.
5) Przez cały miesiąc maj bezustannie pracuj nad tym, abyś mógł się pozbyć jakiego grzesznego nałogu, a przyswoić sobie potrzebną cnotę i staraj się szczególniej przypodobać Najczystszej Matce przez czystość twego serca.
6) Rozpamiętywaj dziennie krótko, lub czytaj ustępy z życia Najświętszej Panny.
7) Staraj się o szerzenie czci Maryi i pomiędzy drugimi.
8) Abyś wreszcie tych i im podobnych postanowień wiernie dopełnił, spisz je w początku nabożeństwa na papierze i pismo to połóż przed ustawionym w twym domu obrazem Matki Bożej, aby ci ono dziennie twe postanowienie przypominało.
9) Pielgrzymuj do któregoś z cudownych miejsc; jeśli nie możesz osobiście, to przynajmniej w duchu, a Bóg, który szczerość serc ludzkich widzi, poczyta ci to za dobry uczynek.

Kościół święty od samego początku pochwalił to nabożeństwo i wiernym je zalecił. W roku 1815 papież Pius VII. nadał 300 dni odpustu wszystkim tym, którzy w miesiącu maju szczególnym nabożeństwem Najświętszą Pannę uczczą, i to za każdy dzień nabożeństwa, a odpust zupełny raz w maju w tym dniu, kiedy odprawiający swe nabożeństwo przystąpi do Spowiedzi i Komunii świętej. Odpust ten można ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące.

Rozważania o. Prokopa na temat poszczególnych wezwań litanii loretańskiej

Nabożeństwo pierwszych sobót

czytaj dalej

Uroczystości i święta

czytaj dalej

Copyright 2012–2021 Serwis Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji