Militia Immaculatae na świecie

Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną!

„My, Rycerze i Rycerki Niepokalanej, nie ograniczymy się do naszej tylko Ojczyzny, ale nie oszczędzimy modłów i wysiłków, by Ona, Niepokalana, stała się i to jak najprędzej  Królową całego świata i każdej duszy z osobna, a więc Królową Sowietów, Niemiec, Czechosłowacji, Rumunii, Turcji, Grecji, Jugosławii, Bułgarii, Włoch, Węgier, Austrii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Anglii itd., itd., by każde, bez żadnego wyjątku, każde serce miłością ku Niej biło, bo Ona najłatwiej i najprędzej połączy serca biednych ziemian z gorejącym Sercem Zbawcy".

INFORMACJE NA TEMAT MI W AZJI

INFORMACJE NA TEMAT MI W EUROPIE

Na dzień 1 listopada 2015 MILITIA IMMACULATAE (tradycyjnej obserwancji) liczy 10 335 rycerzy

USA 3605 (od 2005 roku)

Filipiny 2297 (od 2015 roku)

Francja 2156 (od 2002 roku)

Polska 1066 (od 2000 roku)

Indie 594 (od 2014 roku)

Inne kraje w Azji 264 (od 2012 roku)

Szwajcaria 175 (od 2007 roku)

Niemcy 158 (od 2014 roku)

Austria 20 (od 2014 roku)

Nabożeństwo pierwszych sobót

czytaj dalej

Uroczystości i święta

czytaj dalej

Copyright 2012–2021 Serwis Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji