Pielgrzymka do Matki Bożej Fatimskiej (Filipiny)

W dniach od 16 do 19 kwietnia odbyła się XIV Piesza Pielgrzymka Katolickiej Tradycji na wyspie Bohol z stolicy tego rejonu Tagbilaran do sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w miejscowości Carmen. Jest to 3-dniowa pielgrzymka, której trasa liczy ok. 60 km. Pierwszy odcinek pielgrzymki, ok. 15 km, wiedzie wzdłuż wybrzeża morskiego, potem zaś na trasie są tylko pagórki (m.in. słynne „chocolate hills”). A więc pielgrzymi muszą wejść na stromy pagórek, a potem zejść w dół.
W tym roku na pielgrzymkę zapisało się ponad 850 osób, a na wejście było już ponad 1000 wiernych.

Na pielgrzymim szlaku
Przyleciałem samolotem i dołączyłem do pielgrzymki przed pierwszym postojem. Postój był przed kościołem, który został prawie całkowicie zniszczony (jak większość innych na wyspie).
Pielgrzymka jest podzielona na 25 grup — każdą grupę stanowią wierni z poszczególnych kaplic Bractwa na Filipinach; w każdej grupie jest ok. 30–50 osób. Każda grupa modli się oddzielnie, przeważnie po łacinie, niekiedy śpiewy i modlitwy intonowane są w języku angielskim, a także w jednym z głównych języków miejscowych. Podczas drogi pielgrzymi modlą się i śpiewają prawie przez cały dzień, a więc codziennie 2 różańce z trzema częściami tajemnic.
Ponieważ w klimacie tropikalnym chodzenie i marsz są bardzo wielkim wysiłkiem, wzdłuż całej trasy do dyspozycji pielgrzymów są tzw. jeepneys — jest to rodzaj busa większego od samochodu, a mniejszego niż autobus, jednak bez drzwi i okien. Zmęczony pielgrzym daje znak i jeepney, jeśli są jeszcze wolne miejsca, zatrzymuje się i osoba wsiada. Pielgrzym jedzie np. do szczytu pagórka i dalej już pieszo podąża pielgrzymkowym szlakiem.
Rano, po wyjściu pielgrzymki są 3 postoje, najczęściej w lub przy kościele. Na 2 postojach kapłan głosi krótki wykład. Miałem 2 wykłady w kościele.
Noclegi są w wielkich szkołach przy drodze, gdzie w sali sportowej jest odprawiana uroczysta Msza św. Po wejściu pielgrzymów rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której wierni wspólnie modlą na różańcu. Pierwszy dzień pielgrzymki zawsze kończy się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
Gdy pielgrzymi wykonają wieczorną toaletę i zjedzą kolację, ponownie spotykają się w sali sportowej na wieczorny program, tzw. konkursy. Z grup wybieranych jest 8 delegacji, które uczestniczą w konkursie, sędziami są kapłani. Podczas pierwszego wieczoru odbył się konkurs pieśni maryjnych: uczestnicy śpiewali polifoniczne pieśni; najbardziej profesjonalnie zaprezentował się chór z naszego kościoła w Manili. Drugiego wieczoru odbył się konkurs poezji. Został on podzielony na dwie kategorie: niewiasty deklamowały wiersze ku czci Niepokalanego Serca Maryi, a mężczyźni o Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Były to niesamowite i bardzo głębokie przedstawienia. Każdy uczestnik ubrany w strój galowy.

Podczas trzeciego wieczoru odbył się konkurs katechizmu oraz konkurs tańców folklorystycznych. Jako sędziów ostatniego konkursu wybrano 3 nauczycieli choreografii tutejszych wyższych szkół. Wszystkie konkursy rozpoczynały się modlitwą i śpiewem hymnu narodowego. Podczas wykonywania hymnu narodowego wszyscy stoją i kładą prawą rękę na sercu.

U celu pielgrzymki
W trzecim dniu ok. godz. 16.00 dochodzimy do celu pielgrzymki: sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, BOHOL FATIMA HILL. Jest to wznoszący się ponad innymi pagórek w samym centrum wyspy. Z ulicy wchodzi się 150 metrów schodami do góry, na szczycie znajduje się duża figura Niepokalanego Serca NMP, a nieco poniżej kaplica. Wszyscy pielgrzym nie zmieścili się na samej górze. U stóp figury Matki Bożej odmówiliśmy różaniec, potem krótkie końcowe kazanie i błogosławieństwo.
Na zakończenie słynne wspólne zdjęcie, w kadrze mieści się jedynie ok. 75% pielgrzymów. Ogólnie wielka radość i ogromne zadowolenie. Około godziny 18.00 autobusy odwożą pielgrzymów do miasta Tagbilaran, gdzie w szkole odbywają się końcowe uroczystości. Uroczystość rozpoczyna się kolacją, potem wyżej opisany trzeci wieczór konkursów.

Nowi Rycerze Niepokalanej
W niedzielę od godz. 6.30 (podobnie jak podczas całej pielgrzymki) kapłani odprawiają Msze św. albo spowiadają (w pielgrzymce do soboty uczestniczyli wszyscy kapłani z Filipin, w niedzielę pozostaje tylko połowa). O godz. 7.30 odbyła się uroczysta Msza Święta, potem wielka ceremonia przyjęcia nowych rycerzy do MI. Od pierwszego dnia pielgrzymki przygotowaliśmy wiernych do wstąpienia w MI.
Każdy otrzymał folder, który zawiera mini katechizm — uczestnik musi go znać, aby być przyjętym do MI. Katecheci egzaminowali kandydatów, których potem zapisywano i wręczano numer rejestracyjny — dopiero wtedy kandydaci mogli zgłosić się do uczestnictwa w ceremonii. To była dosyć skomplikowana i bardzo pracochłonna procedura. Niestety podczas trzech dni katecheci nie zdążyli wszystkich egzaminować, jednak na końcu, w niedzielę, do Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji mogło przystąpić 453 osoby. Czterej kapłani nakładali cudowne medaliki. Cała ceremonia trwała ponad godzinę. Potem każdy musiał pojawić się przede mną, otrzymał podpisany i stemplowany przeze mnie dyplomik — dzięki temu widziałem każdego nowego rycerza twarzą w twarz i mogłem go osobiście błogosławić. To trwało również ponad godzinę.

Po uroczystości rozpoczęto kolejne konkursy, tym razem sportowe: siatkówka, koszykówka, ping pong, szachy — a więc młodzież była bardzo zajęta. Po zakończeniu sportowych konkursów ogłaszano trzecie, drugie i pierwsze miejsce. Każdy dostał piękny prezent. Grupa z największą ilością punktów otrzymała dużą figurę Matki Bożej Fatimskiej.
W samym czasie odbyło się spotkanie najwyższej władzy Legionu Maryi (REGIA) Tradycji Katolickiej, w której uczestniczyli wszyscy prezydenci CURIA. Legion Maryi ma na najniższym szczeble PRAESIDIUM (ok. 15–20 legionistów), potem CURIA, która zgromadzi 4–10 PRAESIDIUM, potem REGIA, która gromadzi wszystkie CURIA. Na Filipinach jest 10 CURII, a więc ok. 60 PRAESIDIUM.
Tym razem REGIA zajmowała się m.in. zagadnieniem, jak członkowie Legionu mogą rozpowszechniać na Filipinach Militia Immaculatae. Drugą kwestią było przygotowanie kongresu Legionu Maryi w październiku w Manili, w którym mają uczestniczyć delegaci wszystkich PRAESIDIA.

Na zakończenie
…trzeba dodać, że pielgrzymce towarzyszyły piękne banery i sztandary, dzielnie noszone przez każdą grupę. Na początku i w środku kolumny pielgrzymki 4 osoby niosło piękną figurę Matki Bożej, prawie tonącej w kwiatach.
Każdego wieczoru miejsca spotkań, gdzie odbywały się konkursy, były przepięknie udekorowane.

Logistyka była dosyć skromna: kuchnia dla 1000 osób doskonale funkcjonowała, służba porządkowa działała bez gwizdania, po prostu rękoma dawano znak do zatrzymywania samochodów. Gdyby służba działająca w Polsce to widziała, to niektórzy po pierwszej godzinie z całą pewnością dostaliby zawału serca! Był też dział dla chorych, ale nie miał pracy; żaden z pielgrzymów nie zemdlał (co zwykle miało miejsce przy największych upałach w godz. 11.00–16.00 (temp. ok. +40º oraz bardzo duża wilgotność).
Ogólnie, mieszkańcy mijanych przez pielgrzymkę miejscowości (szczególnie w miejscach wielkiej wrogości wobec duchowieństwa — niestety na Filipinach jest to jeszcze bardzo powszechne!) udawali, że jej nie zauważają. Ale w kilku wioskach wychodzili do nas bardzo życzliwi ludzie. W ostatnich latach zamykano przed pielgrzymami wejście do niektórych kościołów, tym razem, oprócz jednego, wszystkie były otwarte, a w dwóch nawet włączone światło i nagłośnienie.

W tym roku w pielgrzymce uczestniczyło 200 osób więcej niż w poprzednim, w tym ok. 150 nowych wiernych. Można powiedzieć, że pielgrzymka ta dla Filipin jest jednym z najważniejszych wydarzeń całego roku, a Matka Boża daje wiele łask, szczególnie dla młodzieży. Genialnie jest połączenie wszystkich dziedzin życia: Msza Święta, modlitwa, formacja (wykłady i spotkania), muzyka oraz zdrowa rozrywka. Z tego powodu wszyscy uczestnicy są bardzo zadowoleni. Oni żyją tym wydarzeniem, a np. grupy taneczne, czy wykonawcy poezji czy pieśni ćwiczą już 4–5 miesięcy przed pielgrzymką.

Ponieważ na Filipinach letnie wakacje trwają w miesiącach kwiecień i maj, dlatego po pielgrzymce rozpoczęły się w kilku miejscowościach obozy wakacyjne. W Bohol zostało ok. 120 osób w wieku od 16. do 18. roku życia — uczestniczą oni w obozach katechetycznych: obóz dla 55 dziewcząt jest w domu rekolekcyjnym, a w odległości 4 km w szkole, gdzie kończyła się pielgrzymka, obóz dla 65 chłopców.

 

Deo et Immaculatae gratias za to,
że mogłem być przy takiej manifestacji JEJ MIŁOSIERDZIA!
ks. Karol Stehlin

Więcej zdjęć można zobaczyć TUTAJ

Nabożeństwo pierwszych sobót

czytaj dalej

Uroczystości i święta

czytaj dalej

Copyright 2012–2021 Serwis Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji