Sobota dniem Maryi

6251783991_4b955c3ef5_z

Wiadomo gorliwym czcicielom Matki Najświętszej, że dzień sobotni poświęcony jest szczególnie Królowej Nieba i Ziemi, Niepokalanej naszej Matce — Maryi! Lecz czy zastanawialiśmy się nad przyczyną wyróżnienia soboty od innych dni tygodnia? Zapewne, że nie... Miło więc będzie każdemu, kto kocha swą Matkę Niebieską, pogłębić to pytanie.

Sobota jest dniem Maryi, gdyż:
1) Był to kiedyś dzień łez i goryczy dla osieroconej Matki, po wielkopiątkowej Męce i śmierci krzyżowej Jej Jednorodzonego Syna. Wielką jako morze była — dnia owego — boleść Maryi. Więc tym bardziej starać się mamy w soboty, my Jej dzieci — czcić, pocieszać i otaczać osobliwymi względami ukochaną, najdroższą naszą Matkę.
2) W pierwszym dniu, następującym po gorzkiej śmierci Boskiego Zbawiciela (to jest w sobotę) zwątpienie ogarnęło serca wszystkich, nawet najbliższych Jezusa uczniów i apostołów. Jedno tylko serce przetrwało niezachwianie w nadziei i wierze — Serce zbolałej Matki Jezusowej. Wiarę i ufność nam przechowała, więc w dniu sobotnim ze szczególną wdzięcznością pamiętajmy o Niej.
3) Jak sobota pośredniczy między dniem śmierci Jezusa a dniem Jego chwalebnego zmartwychwstania — tak Maryja jest naszą Pośredniczką, od Boga postanowioną, między niebem a ziemią, między bólem a chwałą, między człowiekiem a Bogiem.
4) Sobota zwiastuje nam bliskie nadejście niedzieli — dnia Pańskiego, dnia wypoczynku i wesela. Maryja, Jutrzenka, zapowiada przyjście Odwiecznej Jasności, słońca wiekuistej chwały Jezusa. Przez sobotę do niedzieli. Przez Maryję do Jezusa!
5) W sobotę po naszej śmierci zstępuje Maryja do czyśćca, aby z ognistych płomieni wyzwolić swe dzieci, odziane św. sukienką szkaplerza. Czyż nam nie drogi z tego powodu być powinien dzień sobotni?
6) Według starochrześcijańskiej tradycji Najświętsza Panienka miała przyjść na świat w dzień sobotni.
7) Gdy Królowa Niebios w dnie sobotnie do czyśćca schodzi, aby wyprowadzić duszyczki, okryte Jej Szkaplerzem.

Osobliwym przywilejem obdarzył Ojciec św. Pius X pierwszą sobotę każdego miesiąca — mianowicie wszystkim, którzy w dniu tym, po spowiedzi i komunii św., odbędą szczególne ćwiczenia pobożne na cześć błogosławionej Dziewicy Niepokalanej w duchu zadośćuczynienia, to jest jako przebłaganie za zniewagi i bluźnierstwa, jakimi bezbożni i heretycy obrzucają Imię i przywileje Najświętszej Panny i pomodlą się na intencję Ojca św. udzielił odpustu zupełnego, który może być ofiarowany za dusze zmarłych.

Tekst zaczerpnięto z „Głosu Karmelu”, maj 1935 r.

Nabożeństwo pierwszych sobót

czytaj dalej

Uroczystości i święta

czytaj dalej

Copyright 2012–2021 Serwis Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji