Symbolika

Na awersie medalika widzimy stojącą Maryję na kuli, która oznacza kulę ziemską (świat). Stopami miażdży głowę węża — szatana znajdującego się na szczycie świata. Podczas objawienia, Katarzyna widziała promienie wychodzące z dłoni Maryi, spadające na świat. Są to łaski wyproszone dla nas u jej Boskiego Syna Jezusa, które pomagają nam pokonać Szatana i oprzeć się jego pokusom. Maryja jest Pośredniczką wszystkich łask. Podczas objawienia Katarzyna widziała luki w promieniach na dłoniach Maryi i zapytała, skąd się biorą, na co Maryja odpowiedziała, że brakujące promienie symbolizują łaski, które może wyprosić dla ludzi, ale o które oni jej nie proszą. Wzdłuż krawędzi medalika, podczas objawienia, siostra Katarzyna odczytała modlitwę O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Na rewersie, wzdłuż krawędzi medalika jest 12 gwiazd, które symbolizują Kościół założony przez Jezusa, oparty na 12 Apostołach. Krzyż na środku medalika symbolizuje ofiarę Pana Jezusa na Golgocie. Duża litera M tuż pod krzyżem symbolizuje Maryję, naszą Matkę, która stała u stóp krzyża na Kalwarii, kiedy jej Boży Syn cierpiał za nasze grzechy. Litera M może również symbolizować Mszę św., ponieważ podczas jej sprawowania również razem z Maryją jesteśmy obecni na Kalwarii w Wielki Piątek.
Pod literą M znajdują się dwa serca płonące miłością dla ludzkości. Po lewej stronie Najświętsze Serce Jezusa, ukoronowane cierniami naszych grzechów. Po prawej stronie . Niepokalane Serce Maryi przebite mieczem boleści.

Nabożeństwo pierwszych sobót

czytaj dalej

Uroczystości i święta

czytaj dalej

Copyright 2012–2021 Serwis Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji