Triumf Niepokalanej

Triumf Niepokalanej jest kontynuacją wcześniejszego kwartalnika Niepokalana Zwycięży. Pragniemy, aby czasopismo było faktyczną kontynuacją miesięcznika Rycerz Niepokalanej wydawanego za czasów św. Maksymiliana Marii Kolbego. Co było jego istotą? „Celem Rycerza Niepokalanej jest nie tylko pogłębić i umocnić wiarę, wskazać prawdziwą ascezę i zapoznać wiernych z mistyką chrześcijańską — pisał św. Maksymilian — ale także w myśl zasad «Milicji Niepokalanej», starać się o nawrócenie akatolików”.

Choć czasy się zmieniły, jednak ten sam cel jest jeszcze bardziej aktualny dzisiaj. Liczba niekatolików jest większa niż kiedykolwiek. Po Soborze Watykańskim II zmieniło się również oblicze katolicyzmu. Obecnie mamy do czynienia z bardzo niebezpieczną sytuacją: członkowie Kościoła katolickiego są narażeni na błądzenie w wierze, ponieważ posoborowe nauczanie różni się od tradycyjnego. Dlatego w naszym piśmie staramy się prostować ścieżki wiary i wiedzy, aby nasz Pan Jezus Chrystus mógł powrócić do serc i umysłów jak największej liczby dusz.
Wiemy bardzo dobrze, że sami z siebie nic nie możemy, ale dzięki łaskom, jakie wyjednuje nam Niepokalana, staje się możliwe poznanie prawdy i oparcie na niej naszego życia i działania. Duchowość i styl św. Maksymiliana jest naszą inspiracją i drogowskazem: „Ton pisma będzie zawsze przyjazny dla wszystkich bez względu na różnice wiary i narodowości. Miłość, której uczył Chrystus — jego charakterem. I właśnie z tej miłości ku zbłąkanym, a przecież szukającym szczęścia duszom, postara się piętnować fałsz, wyświetlać prawdę i wskazywać prawdziwą drogę do szczęścia”.

Wersje elektroniczne Triumfu Niepokalanej do pobrania poniżej:

 Triumfu Niepokalanej:  nr 3/2017

Nabożeństwo pierwszych sobót

czytaj dalej

Uroczystości i święta

czytaj dalej

Copyright 2012–2021 Serwis Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji