Warunki przystąpienia do MI

Jak przystąpić do Rycerstwa Niepokalanej?

- skontaktować się z kapłanem z najbliższej kaplicy Bractwa Św. Piusa X i poprosić  o możliwość przystąpienia do MI.

- wierni z kaplic obsługiwanych przez ks. Łukasza Szydłowskiego mają możliwość wstąpienia do MI w każdą pierwszą sobotę miesiąca lub w innym terminie ustalonym z księdzem. 

- przyjęcia do Rycerstwa Niepokalanej odbywają się  regularnie w Bajerzu.

- do Rycerstwa Niepokalanej można też wstąpić w Częstochowie 14 sierpnia - na zakończenie pielgrzymki na Jasną Górę. 

- osoby z Warszawy, które chciałyby wstąpić do MI mogą pisać na adres: sekretariat@militia-immaculatae.org 

Przed przystąpieniem do MI należy najpierw zapoznać się z informacjami umieszczonymi poniżej oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. 

Zgodnie z programem Rycerstwa Niepokalanej założonym przez św. Maksymiliana Kolbego celem Rycerzy Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji jest:

Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a zwłaszcza masonów oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

 

Warunki:

1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej Niepokalanych rękach.

2. Wpisać się do księgi Rycerstwa w miejscu, gdzie Rycerstwo Niepokalanej Tradycyjnej Obserwacji jest założone*.

3. Nosić Cudowny Medalik.

*W Polsce proszę zgłosić się do przeoratu Bractwa św. Piusa X w Warszawie; więcej informacji w zakładce kontakt

 

Środki:

1. Odmawiać codziennie akt strzelisty do Niepokalanej:
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie.

2. Wykorzystać dla sprawy Niepokalanej wszystkie środki godziwe, na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności — co zostawia się gorliwości i roztropności każdego rycerza.

3. Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika.

 

Uwaga:

— środki te są tylko zalecane,
— nie obowiązują pod grzechem, choćby najmniejszym; jedynym bodźcem jest miłość ku Przenajświętszemu Sercu Pana Jezusa, aby jak najwięcej dusz jak najściślej z Nim połączyć przez Niepokalaną.

 

Osoby wstępujące w szeregi MI oddają się Niepokalanej, odmawiając akt napisany przez św. Maksymiliana Kolbego:

Akt poświęcenia się Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanej
O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza. Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja (imię i nazwisko) niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność Swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba.
Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: «Ona zetrze głowę twoją», jako też: «Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie», abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zabłąkanych i obojętnych duszach, a ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego; albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski Najsłodszego Serca Jezusowego spływają.

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

Nabożeństwo pierwszych sobót

czytaj dalej

Uroczystości i święta

czytaj dalej

Copyright 2012–2021 Serwis Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji