Warunki uzyskania odpustu zupełnego

— brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego,
— odbycie spowiedzi sakramentalnej (w ciągu 8 dni przed lub po dniu odpustu),
— przyjęcie Komunii świętej,
— odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego (konieczna dla uzyskania każdego odpustu; np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”; nie chodzi tu o modlitwę za samego papieża, lecz w ogólnych intencjach Ojca Świętego: wywyższenie Kościoła św., nawrócenie grzeszników, pokój między chrześcijańskimi władcami oraz inne dobra ludu chrześcijańskiego).

Nabożeństwo pierwszych sobót

czytaj dalej

Uroczystości i święta

czytaj dalej

Copyright 2012–2021 Serwis Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji